Hivatalos közlemények/Közbeszerzés

Egy szinttel feljebb

Könyvtárak

2009 évi tervezési feladatok ellátása

2010-11 évi intézményi felújítások

Arácsi út kivitelezése – KDOP-4.2

Balatonarácsi Népház és Posta - eszközbeszerzés

Balatonarácsi Népház és Posta - kivitelezés

Balatonfüred Fürdő utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése és útfelújítása

Buszpályaudvar projektmenedzsment

Castricum tér engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése

Eötvös Általános Iskola - sportpálya

Fürdő u

Intézményi felújítások 2012-2014

Jókai-Huray u

KDOP pályázatokhoz beruházás-lebonyolító kiválasztása

KEOP energetikai fejlesztések

Kerékpárút létesítése – KDOP-4.2

Kiserdő kivitelezése

Kiserdő projektmenedzsment

Kiserdő tervezése

Kossuth utcai II sz napközi otthonos óvoda infrastruktúrális fejlesztése

Közbeszerzési terv

Köztisztasági szerződés

Mobilszinpad beszerzés

Parkfenntartás

Pályázati tanácsadó kiválasztása

Ravatalozó

Rendelőintézet - nőgyógyászati ultrahang beszerzés

Rendelőintézet eszközbeszerzés 2011

Rendelőintézet kivitelezés 2011

Szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítése

Szociális komplexum - beruházás lebonyolító kiválasztása

Szociális komplexum - kivitelező kiválasztása

Szociális komplexum - kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

Szociális komplexum - építési engedélyezési tervdokumentáció

TIOP informatikai eszközbeszerzés

Tanácsadói szolgáltatás turisztikai pályázathoz

Tervezési szolgáltatás turisztikai pályázathoz

Tűzoltó laktanya tervezése

Városrehabilitációs projekt kivitelezési munkái

Városrehabilitációs projekt kivitelezési munkáinak kiegészítő építési beruházása

Ékkő II eszközbeszerzés - eredményes eljárás

Ékkő II kivitelezés

Ékkő II kiviteli tervek

Ékkő II pótmunka

Étkezési utalvány közbeszerzés 2010

Étkezési utalvány közbeszerzés 2011

Éves statisztikai összegzés

Önkéntes Tűzoltólaktanya kivitelezés

Önkéntes Tűzoltóparancsnokság kiviteli tervének elkészítése

Útépítések 2010

Útépítések 2012

Dokumentumok