Rendeletek

Az Önkormányzat legfrissebb egységes szerkezetű rendeletei a Nemzeti Jogszabálytárban találhatók.

24/1996. (XI. 21.) rendelete Balatonfüred Város nevének megkülönböztető jelzőként való használatának engedélyezéséről


16/2002. (IX.12.) rendelete Balatonfüred Város területén háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgáltatók körzeteinek kialakításáról


18/2003. (XI. 27.) rendelete a sportról


19/2004. (VII. 23.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzatának ”Környezetvédelmi Alap” –járól


21/2004. (VII. 23.) rendelete Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervéről


24/2004. (X.1.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvénnyel


25/2004. (X.1.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról


5/2006. (II. 24.) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról


18/2006. (V. 26.) rendelete a helyi jelentőségű faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről


32/2007. (X.19.) rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról


33/2007.(XI.23.). rendelete a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről


14/2008. (IV.25.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítési, felújítási támogatására


21/2010. (VIII. 02.) rendelete az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről


1/2011. (II.08.) rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 


13/2011. (IV.05.) rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról


15/2011. (IV. 05.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről


22/2011. (VIII. 2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról


3/2012.(II.13)önkormányzati rendelete a gépjármű elhelyezési kötelezettségről


9/2012.(III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és kitüntető díjairól


19/2012. (IV.3.) önkormányzati rendelete a helyi-járatú autóbusz közlekedés díjtételeiről


56/2012. (XII.21.) az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartási szabályokkal kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezéséről


2/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet a méhnyak-rák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltások támogatásáról


13/2013 rendelete a 2012. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról


20/2013. (VII.09.)  rendelete a város Helyi Építési Szabályzatát módosító, 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről


25/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


[+]Egyedi adórendeletek