Hivatali elérhetőségek

 

 

 

 

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai az alábbi telefonszámokon érhetők el, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal!

TISZTSÉGVISELŐK

Dr. Bóka István

polgármester

+36/87/581-227

polgarmester@balatonfured.com

Hári Lenke

alpolgármester

+36/87/581-227

lenke.hari@balatonfured.com

Dr. Kiszely Pál

tanácsnok +36/30-22-79-623 pal.kiszely@gmail.com

Dr. Tárnoki Richárd

címzetes főjegyző

+36/87/581-256

titkarsag@balatonfured.com

Harsányiné Dr. Tóth Beáta

aljegyző

+36/87/581-003

tothbea@balatonfured.com

 

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY
  Osztályvezető
hatosag@balatonfured.com
+36/87/581-230
Csonka Sarolta
Köztemetés
Termőföldvételi ajánlatok kifüggesztése
Időskorúak átmeneti elhelyezése
Közterület foglalás
Hagyatéki ügyek
lakcím nyilvántartás
szoc@balatonfured.com
+36/87/581-231
Grám Anikó
Közgyógyellátási igazolvány (méltányossági)
Temetési segélyek
Ápolási díj
Önkormányzati segélyek
Lakásépítési kedvezmény igazolása
Újszülöttek önkormányzati támogatása
Lakásfenntartási támogatás
Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok
szoc@balatonfured.com
+36/87/581-232
Változás!

Az adott építési terület ügyintézője intézi

Útügyek, vízügyek
Műszaki nyilvántartás
Telepengedélyek
Környezetvédelem
Hegyi Rita Üzletek, működési engedélyének kiadása
Szálláshely üzemeltetési engedélyek,
Anyakönyvvezető, Talált tárgyak, Névváltoztatás
vallalkozas@balatonfured.com
+36/87/581-233
HATÓSÁGI OSZTÁLY

epites@balatonfured.com

Csekőné Zugor Gyöngyi Építéshatósági ügyintéző
Balatonfüred belterület Ady, Jókai, Arácsi, Muskátli utcák vonalától északnyugatra
+36/87/581-245
Szita Nándorné
Építéshatósági ügyintéző
Csopak, Balatonudvari, Paloznak
Építmény nyilvántartás
Bírság nyilvántartás
Telepengedélyezési ügyek
Nehéz gépjármű tárolási nyilatkozat
+36/87/581-245
Deák Péter
Építéshatósági ügyintéző
Balatonfüred belterület Ady, Jókai, Arácsi, Muskátli utcák vonalától délkeletre
 +36/87/581-240
Szellem Krisztián
Építéshatósági ügyintéző
Alsóörs, Lovas
Zenés rendezvényektud. v. és egyéb zaj-rezgésvédelmi ügyek
Helyi csendrendelettel összefüggő feladatok
Hulladék és egyéb környezetvédelmi ügyek
+36/87/581-245
Fehér Judit Tájékoztatás településképi ügyekben +36/87/581-244
Sturm Paula
Építéshatósági ügyintéző
Balatonszepezd, Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon, Óbudavár, Balatoncsicsó, Zánka, Monoszló
Fakivágási ügyek
Kútfúrás és egyedi szennyvízkezelő engedélyezési ügyek
Technikai parkolóbérlet igazolás
+36/87/581-243
Bán Róbert Építéshatósági ügyintéző
Balatonfüred-külterület, Tihany, Aszófő
+36/87/581-241
Szilágyi Réka Építéshatósági ügyintéző
Vászoly, Dörgicse, Örvényes,
Pécsely, Balatonszőlős, Balatonakali
+36/87/581-240
VÁROSI KINCSTÁR

kincstar@balatonfured.com

Répásy Ildikó Osztályvezető +36/87/581-247
Szabó Tünde
Pénztáros
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-220
310m
Morvai Zsuzsanna Pénztáros
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-220
311m
Halek Tünde Analitika +36/87/581-220
400m
  Analitika +36/87/581-220
400m
Krámli Franciska
Analitika +36/87/581-220
400m
Kajáriné Kun-Szabó Ágnes
Könyvelés
kajarine@balatonfured.com
+36/87/581-220
332m
Albrecht Henriett Könyvelés
albrecht_henriett@balatonfured.com
+36/87/581-220
334m
Fonós Éva Könyvelés
fonos_eva@balatonfured.com
+36/87/581-220
331m
Földesiné Hamar Éva Könyvelés
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-254
Kardosné Váradi Mónika Könyvelés
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-254
Schöngrundtnerné Ottlecz Boglárka
Iskolai ebédpénz befizetés +36/30/2392339
ADÓCSOPORT

ado@balatonfured.com

Horváth Zsolt Adóügyi csoportvezető
Iparűzési adó – társas vállalkozások
Méltányossági kérelmek
Végrehajtás
+36/87/581-249
Bóta Lilla
Építményadó
Adó- és értékbizonyítvány
+36/87/581-251
Földváryné Perei Viktória
Idegen tartozások végrehajtása, Idegenforgalmi adó, Adóigazolások, Vagyoni igazolás +36/87/581-252
Maurerné Mráz Renáta Idegenforgalmi adó személyek után
Iparűzési adó – egyéni vállalkozók
Átvezetési, visszautalási kérelmek
+36/87/581-248
Burgyán Edit
Épitményadó +36/87/581-250
Urbán Krisztina
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
+36/87/581-248
Kósné Pittner Andrea
Gépjárműadó
Külterületi adó
+36/87/581-250
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
varosfejlesztes@balatonfured.com
Kosler Zoltán Osztályvezető
kosler_zoltan@balatonfured.com
+36/87/581-235
Fehér Beáta
Beruházási ügyintéző
beruhazas@balatonfured.com
+36/87/581-220
188m
Diósdi Péter
Városüzemeltetési ügyintéző
varosuzemeltetes@balatonfured.com
+36/87/581-236

 

Kardos Anikó Beruházási ügyintéző
varosfejlesztes@balatonfured.com
+36/87/581-220
411m
Közterület-felügyelők
Gasztonyi Katalin Közterület-felügyelő +36/87/581-005
Pozsgai Erzsébet Közterület-felügyelő +36/87/581-005
Kicsák Tamás
Obermayer Attila
Közterület-felügyelő
Közterület-felügyelő
+36/87/581-005
MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, SPORT ÉS IDEGENFORGALMI OSZTÁLY
muvelodes@balatonfured.com
Cserép László
Osztályvezető +36/87/581-237
Bertókné Ticz Erzsébet Sport és közművelődési ügyek
sporteskultura@balatonfured.com
+36/87/581-239
Idegenforgalmi ügyek
turizmus@balatonfured.com
+36/87/581-257
Simon Erzsébet Rendezvényszervező
koordinacio@balatonfured.com
+36/87/581-257
Gubiczáné Istványi Mária adminisztráció
muvelodes@balatonfured.com
+36/87/581-238
Nemzetközi kapcsolatok és oktatás
nemzetkoziugyek@balatonfured.com
+36/87/581-239
Németh Borbála Rendezvényszervező
rendezvenyszervezes@balatonfured.com
+36/87/581-239
SZERVEZÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Csihony-Kok Anita
Polgármester titkárság
polgarmester@balatonfured.com
+36/87/581-227
Kass  Ágnes Mariann
Jegyző titkárság

titkarsag@balatonfured.com

+36/87/581-000
Volf Veronika
Farkas Vincéné
 
Iktató +36/87/581-220
119m,120m,
209m,121m
Szakonyi Zoltán Hivatalsegéd +36/87/581-220
185m
Sáriné Horváth-Lamperth Nikoletta
Személyzeti ügyek
hr@balatonfured.com
+36/87/581-229
Sári András Informatikus
sari_andras@balatonfured.com
+36/87/581-226
Csáki László Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
+36/87/581-246
Kossárné Gál Alexa Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
+36/87/581-246
 dr. Szőke Szabolcs  Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
 +36/87/581-246
Pethő-Molnár Éva Belső ellenőr
belsoellenor@balatonfured.com
+36/87/581-220
340m
Brenner Klára
Pályázatok
brenner.klara@balatonfured.com
+36/87/482-179
Fülöp Tibor  Intézményi felújítások
intezmeny@balatonfured.com
+36/87/581-234
KIRENDELTSÉG-IRÁNYÍTÓ OSZTÁLY
Soltész Attila
Osztályvezető
kirendeltseg@balatonfured.com
+36/87/581-259
+36/30/619-45-67
Szűcsné Kundrák Zsuzsanna
Balatonszőlős, 8233 Fő u. 9.

penzugy@balatonszolos.hu

+36/87/580-180
Encz Evelin
Balatonszőlős, 8233 Fő u. 9.

igazgatas@balatonszolos.hu

+36/87/580-180
Fejes Rita Pécsely, 8245, Vásártér u. 148/A

pecselyph@canet.hu

+36/87/445-017
Vörösné Szélesi Anita Vászoly, 8245, Béke tér 1.

vaszoly@canet.hu

+36/87/445-053
Slemmer Zsoltné Dörgicse, 8244, Fő u. 16

onkormanyzat@dorgicse.hu

+36/87/444-321
Tóth Lászlóné
Dörgicse, 8244, Fő u. 16

 

+36/87/444-321
Laczka Mária Könyvelés
laczka_maria@balatonfured.com
+36/87/581-254

Könyvelés
kirendeltsegpu@balatonfured.com
+36/87/581-254

Hozzászólások lezárva.