Hivatali elérhetőségek

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Pf.:266
Hivatali Kapu rövidnév:
PMHBFURED
Hivatali Kapu KRID: 406035708

 

 

 

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai az alábbi telefonszámokon érhetők el, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal!

A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerinti kérelmeket vagy bejelentéseket a bejelentes@balatonfured.com e-mail címen teheti meg.

Tisztségviselők

Dr. Bóka István

polgármester

+36/87/581-227

polgarmester@balatonfured.com

Hári Lenke

alpolgármester

+36/87/581-227

lenke.hari@balatonfured.com

Holczer András alpolgármester +36/87/581-227 holczer.andras@balatonfured.com

Dr. Tárnoki Richárd

címzetes főjegyző

+36/87/581-256

titkarsag@balatonfured.com

 

 

Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az elsőfokú építéshatósági feladatokat 2020. március 1-től a Veszprém Megyei Kormányhivatal látja el. A folyamatban lévő ügyekről is már csak ők tudnak tájékoztatást adni. További információkért kérem hívja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala Építésügyi osztályát a 06-87/795-077 telefonszámon.

Győri Anita
Polgármester titkárság
polgarmester@balatonfured.com
+36/87/581-227
Kass Ágnes Mariann
Jegyző titkárság

titkarsag@balatonfured.com

+36/87/581-000
Szakonyi Zoltán Hivatalsegéd +36/87/581-220
185m
Sáriné Horváth-Lamperth Nikoletta
Személyzeti ügyek
hr@balatonfured.com
+36/87/581-229
Gajdos Attila Pályázati referens +36/87/581-225
Csáki László Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
+36/87/581-246
Törekyné Mars Eszter Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
+36/87/581-246
dr. Szőke Szabolcs Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ügyintézése
vagyong@balatonfured.com
+36/87/581-246
Brenner Klára
Csetényi Kristóf
Pályázatok
brenner.klara@balatonfured.com
+36/87/482-179
Fülöp Tibor Intézményi felújítások
intezmeny@balatonfured.com
+36/87/581-234
Csonka Sarolta
Köztemetés
Termőföldvételi ajánlatok kifüggesztése
Időskorúak átmeneti elhelyezése
Hagyatéki ügyek
Lakcím nyilvántartás
szoc@balatonfured.com
+36/87/581-231
Grám Anikó
Közgyógyellátási igazolvány (méltányossági)
Temetési segélyek
Ápolási díj
Önkormányzati segélyek
Lakásépítési kedvezmény igazolása
Újszülöttek önkormányzati támogatása
Lakásfenntartási támogatás
Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok
szoc@balatonfured.com
+36/87/581-232
Hegyi Rita Üzletek, működési engedélyének kiadása
Szálláshely üzemeltetési engedélyek,
Anyakönyvvezető, Talált tárgyak, Névváltoztatás
vallalkozas@balatonfured.com
+36/87/581-233
Bán Róbert Településképi kötelezések
Behajtási engedélyek kiadása
epites@balatonfured.com
+36/87/581-241
 Nemesiné Bucsi Anikó
főépítészi referens
Településrendezési eszközökkel kapcsolatos
Településképi szabályozással kapcsolatos ügyek
Településképi kötelezések
Védett ingatlanok támogatásával kapcsolatos ügyek
Szakhatósági állásfoglalások
Rendeltetési mód megváltoztatásával kapcsolatos ügyek
Építmény nyilvántartás
bucsi_aniko@balatonfured.com
+36/87/581-242
 Hrubi Ágota
hatósági ügyintéző
Építmény nyilvántartás
Telepengedélyezési ügyek
Nehéz gépjármű tárolási nyilatkozat
Zenés rendezvények tud. v. és egyéb zaj-rezgésvédelmi ügyek
Helyi csendrendelettel összefüggő feladatok
Hulladék és egyéb környezetvédelmi ügyek
Fakivágási ügyek
Technikai parkolóbérlet igazolás
Kútfúrás és egyedi szennyvízkezelő engedélyezési ügyek
Közterületbontási engedélyek kiadása
hrubi.agota@balatonfured.com
+36/87/581-245
 Fehér Judit Tájékoztatás településképi ügyekben +36/87/581-244
Sári András Informatikus +36/87/581-226
Közterület-felügyelők
Kicsák Tamás Közterület-felügyelő +36/87/581-005
Városi Kincstár

kincstar@balatonfured.com

Répásy Ildikó Osztályvezető +36/87/581-247
Szabó Tünde
Pénztáros
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-220
310m
Morvai Zsuzsanna Pénztáros
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-220
311m
Halek Tünde Analitika +36/87/581-220
400m
 Baunok László
Analitika +36/87/581-220
400m
Krámli Franciska
Analitika +36/87/581-220
400m
Kajáriné Kun-Szabó Ágnes
Könyvelés
kajarine@balatonfured.com
+36/87/581-220
332m
Albrecht Henriett Könyvelés
albrecht_henriett@balatonfured.com
+36/87/581-220
334m
Zarándné Németh Valéria
Könyvelés
zarandne@balatonfured.com
+36/87/581-220
331m
Földesiné Hamar Éva Könyvelés
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-254
Kardosné Váradi Mónika Könyvelés
penztar@balatonfured.com
+36/87/581-254
Schöngrundtnerné Ottlecz Boglárka
Iskolai ebédpénz befizetés
ebedpenz@balatonfured.com
+36/30/2392339
Adóügyi Osztály

ado@balatonfured.com

Horváth Zsolt Osztályvezető
Iparűzési adó – társas vállalkozások
Méltányossági kérelmek
Végrehajtás
+36/87/581-249
Bóta Lilla
Építményadó
Adó- és értékbizonyítvány
+36/87/581-251
Földváryné Perei Viktória
Idegen tartozások végrehajtása
Idegenforgalmi adó
Adóigazolások
Vagyoni igazolás
+36/87/581-252
Maurerné Mráz Renáta Iparűzési adó – egyéni vállalkozók
Átvezetési, visszautalási kérelmek
+36/87/581-248
Burgyán Edit
Építményadó
Külterületi adó
+36/87/581-250
 Czupor-Magony Andrea
Talajterhelési díj
Adó-könyvelés
+36/87/581-248
Kósné Pittner Andrea
Építményadó +36/87/581-250
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
varosfejlesztes@balatonfured.com
Kosler Zoltán Osztályvezető
kosler_zoltan@balatonfured.com
+36/87/581-235
 Molnár Attila
Beruházási ügyintéző
beruhazas@balatonfured.com
+36/87/581-220
188m
Diósdi Péter
Városüzemeltetési ügyintéző
varosuzemeltetes@balatonfured.com
+36/87/581-236

 

Kardos Anikó Beruházási ügyintéző
varosfejlesztes@balatonfured.com
+36/87/581-220
411m
Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály
 Kristóf Orsolya
Idegenforgalmi ügyintéző
turizmus@balatonfured.com
+36/87/581-257
 Weiger Mariann
művelődési referens
adminisztracio@balatonfured.com
+36/87/581-257
Gubiczáné Istványi Mária művelődési referens
muvelodes@balatonfured.com
+36/87/581-238
Urbán Ildikó Nemzetközi kapcsolatok és oktatási ügyintéző
international@balatonfured.com
oktatas@balatonfured.com
+36/87/581-238
Belső ellenőr
Pethő-Molnár Éva Belső ellenőr
belsoellenor@balatonfured.com
Kirendeltség-irányító Osztály
Krámli János
Osztályvezető
kirendeltseg@balatonfured.com
+36/87/581-259
+36/30/813-27-72
Szarvas Zsolt szarvas.zsolt@balatonfured.com +36/87/581-259
Czombosné Mátyus Erzsébet
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.
penzugy@balatonszolos.hu
+36/87/580-180
Encz Evelin
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.
igazgatas@balatonszolos.hu
+36/87/580-180
Fejes Rita 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A
pecselyph@canet.hu
+36/87/445-017
Vörösné Szélesi Anita 8245 Vászoly, Béke tér 1.
vaszoly@canet.hu
+36/87/445-053
Slemmer Zsoltné 8244 Dörgicse, Fő u. 16
onkormanyzat@dorgicse.hu
+36/87/444-321
Tóth Lászlóné
8244 Dörgicse, Fő u. 16
onkormanyzat@dorgicse.hu
+36/87/444-321
Laczka Mária Könyvelés
laczka_maria@balatonfured.com
+36/87/581-254
Pósa Mária
Könyvelés
kirendeltsegpu@balatonfured.com
+36/87/581-223

 

Hozzászólások lezárva.