Oldal kiválasztása

Közérdekű adat

Uniós fejlesztések Balatonfüreden

Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Balatonfüred Város Önkormányzata

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

2. Székhely  8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  8230 Balatonfüred, Pf.:266
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36-87/581-220
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  –
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@balatonfured.com
7. A honlap URL-je  https://www.balatonfured.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Nincs külön ügyfélszolgálat, az ügyfelek az ügyeiket személyesen az adott oszályon tudják iintézni, elektronikusan pedig biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül, elekronikus aláírással ellátott dokumentumokkal lehetséges.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Nincs külön ügyfélszolgálat, az ügyfelek az ügyeiket személyesen az adott oszályon tudják iintézni, elektronikusan pedig biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül, elekronikus aláírással ellátott dokumentumokkal lehetséges.
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfőn és pénteken 8 és 12 óra között
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
Balatonfüred Város Önkormányzata SZMSZ
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Kiserdei Óvoda

Balatonfüred, Park u. 11.
Tel: +36/87/343-416
Vezetője: Czunamné Szabó Ágnes

Tagóvodák:
Mesevilág Tagóvoda

Vezetője: Leidlné Szabó Judit
Balatonfüred, Hunyadi u. 24.
Tel: +36/87/342-524 email:vasutiovoda@saturnus.hu

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 37.
Elérhetőség: 06-87-342-785; e-mail: vezeto@ov342785.t-online.hu
Intézményvezető: Kovács Alíz

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda – Mogyoró Tagóvodája
Elérhetőség: 06-87- 342-617
Tagóvoda-vezető:Erdei – Iván Ildikó

Tündérkert Óvoda

Balatonfüred, Noszlopy u. 3.
Tel: +36/87/481-106 email: balatonfured.ovoda3@chello.hu
Vezetője: Pungor Éva

 Városi Bölcsőde

Vezetője: Tompos Mária
Balatonfüred, Noszlopy ltp.
Tel: +36/87/342-874

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szakorvosi rendelőintézet

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ:
B
alatonfüred, Kéki u. 6.
Telefonszáma: +36/87/580-612
Telefon/Fax: +36/87/580-613
Honlap: http://bszak.hu/
E-mail: csskbfured@vipmail.hu
Intézményvezető: Perger Zoltánné

Vaszary Galéria
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
+36-87/950-876

Városi Helytörténeti Gyűjtemény
és Kiállítóhely
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
+36-87/580-041

Jókai Mór Emlékház
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1.
+36-87/950-876

 

Lipták Gábor Városi Könyvtár
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
Telefon: 87/343-070
Telefon, fax: 87/341-362
E-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.huolvszolg@varosikonyvtar.t-online.hu

 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je lásd fenn.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  lásd fenn
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 1. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
  Székhely: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
  Elérhetősége: www.furedkult.hu

  Tevékenységi köre: múzeumi tevékenység
  Képviselőjének neve: Kositzcky Anett
  Részesedés mértéke: 100%
  Cégjegyzékszám: 19-09-511878
  Céget nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

 2. Észak- Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.
  Székhely: 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 08/2 hrsz. 64. sz.
  Elérhetősége: www.balatonkozpont.hu
  Tevékenységi köre:
  saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  Képviselőjének neve: Majer Tamás
  Részesedés mértéke: 100%
  Céget nyilvántartó Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
  Cégjegyzékszám: Cg.19-09-504092
  Cég adószáma: 11670683-2-19
 3. PROBIO Zrt.
  Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
  Elérhetősége: www.probiort.hu
  Tevékenységi köre:
  Zöldterület-kezelés
  Képviselőjének neve: Somogyi László
  Részesedés mértéke: 100%
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  lásd fent.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve   lásd fent.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   lásd fent.
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Balatonfüred Városért Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
06-87/581-228
balatonfured.kozalapitvany@gmail.com2. Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
06-87/581-257

 

3. Vagyonvédelmi Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.

4. Vállalkozásfeljesztő Közalapítvány
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
+36-70/3372594

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  lásd fent.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  lásd fent.
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. *  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok * 
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Önkormányzat SZMSZKözös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Önkormányzat SZMSZ
3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Önkormányzat SZMSZ
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése .
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája E-Önkormányzati portál
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás E-Önkormányzati portál
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Nyilvántartások
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  Önkormányzat SZMSZ
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Rendeletek társadalmi egyeztetése
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Önkormányzat SZMSZ
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Meghívók
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Meghívók

Képviselőtestületi ülések előterjesztései

Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei

Meghozott döntések

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  Meghívók
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  Önkormányzat SZMSZ
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Meghívók
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Meghozott döntések
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Meghozott döntések
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hivatalos közlemények
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  Hivatalos közlemények oldalon
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  Hivatalos közlemények oldalon
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Hivatalos közlemények oldalon
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Költségvetések
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Hivatalos közlemények oldalon
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  Személyi juttatások
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege   Személyi juttatások
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Személyi juttatások
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatások
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével Szerződések
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  Hivatalos közlemények – Támogatások
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Uniós fejlesztések Balatonfüreden

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Fejlesztések a városban.

ROP 1.1 a „Balaton-part ékköve” projekt.

EGT/Norvég finanszírozási mechanizmus.

Füredet a fürediekért – a füredi városközpont rehabilitációja.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzés

 

Megosztás

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004