Bizottságok

Jogi, Közrendvédelmi és Ellenőrző Bizottság

Elnök: Nagy Jenő (DK-MSZP-LMP)
Tagok: Molnár Judit (Fidesz-KDNP), Böröcz István (Fidesz-KDNP)
Külső tagok: dr. Csákvári Tamás, dr. Kováts Sebestyén

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök: Böröcz István (Fidesz-KDNP)
Tagok: Gáspár Ákos (Fidesz-KDNP), Rojtos Norbert (Fidesz-KDNP), Takács Miklós (DK-MSZP-LMP)
Külső tagok: Typl Magdona, Fejes Gabriella, Sándor Katalin

Humán Erőforrás Bizottság

Elnök: Molnár Judit (Fidesz-KDNP)
Tagok: Illés Hajnalka (Fidesz-KDNP), Pálffy Károlyné (Független), Rojtos Norbert (Fidesz-KDNP), dr. Szalai Gábor (DK-MSZP-LMP)
Külső tagok: Duna Katalin, Fellegi Erzsébet, dr. Ács Károly, dr. Nagy Gábor

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Elnök: Pálffy Károlyné (Független)
Tagok: Gáspár Ákos (Fidesz-KDNP), Illés Hajnalka (Fidesz-KDNP), Nagy Jenő (DK-MSZP-LMP)
Külső tagok: Krasznainé Dobrosi Ágnes, Kiss Péter József, Makó István

Állandó bizottságok feladatai:

Általános feladatkörök:
1. Előkészítik a feladatkörükbe tartozó testületi döntéseket.
2. Az Önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő intézmények, gazdasági társaságok tekintetében: javaslatot tesznek a létesítéssel, átalakítással, megszüntetéssel, átvétellel és ellátottsággal kapcsolatos testületi döntésekre, javaslatot tesznek a vezetői álláshelyek pályázat útján történő betöltésére, a bírálóbizottság összeállítására, értékelik a szakmai munkát, véleményezik a vezetők jutalmazását.
3. Véleményezik az Önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő részét.
4. Véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő, más bizottságok által készített előterjesztések szakterületüket érintő részét
5.Szervezik és ellenőrzik a Képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek végrehajtását.
6. Munkakapcsolatot tartanak fenn a Polgármesteri Hivatalon belüli szakmai szervezetekkel.
7. Folyamatosan figyelemmel kísérik a szakapparátus szakmai tevékenységét.
8. Feladatkörükben – szükség szerint – egyeztetnek más illetékes bizottsággal.
9. Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról (érintettség).
10.Kezdeményezhetik a Polgármester, Jegyző intézkedését, ha a Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik.
11. Részt vesznek a Képviselő-testület középtávú és távlati koncepcióinak kidolgozásában.

A bizottságok szakmai feladatai alább csatolva.

Mellékletek letöltése:

Jogi, közrendvédelmi és ellenörző bizottság szakmai feladatai 

Pénzügyi és gazdasági bizottság szakmai feladatai 

Humán erőforrás bizottság szakmai feladatai 

Településfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság szakmai feladatai

Hozzászólások lezárva.