Oldal kiválasztása

A város kitüntetettjei


Balatonfüred Város Díszpolgárai

A díszpolgári cím adományozásának célja, hogy a Képviselő-testület e kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik
– kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, maradandó életművükkel hozzájárultak Balatonfüred fejlesztéséhez,
– hosszú időn át kifejtett tudományos, művészeti, kultúr-politikai, sport tevékenységükkel hírnevet, elismerést szereztek Balatonfüred városnak,
– tevékenységükkel erősítették Balatonfüred város nemzetközi kapcsolatait.

A díszpolgári címet a város lakossága nevében a Képviselő-testület adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak, akit arra érdemesnek ítél.
A díszpolgári címben részesítettnek a polgármester az adományozás tényét, indokait és keltét magában foglaló, díszes borítóba helyezett, a polgármester és a jegyző által aláírt díszpolgári diplomát ad át ünnepélyes keretek között.

„Balatonfüred Városért” kitüntetésben részesültek

Kitüntetés adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, melynek tevékenysége huzamosabb időn át kedvezően befolyásolta a város gazdasági, társadalmi, sport és kulturális fejlődését, nemzetközi kapcsolatait.
A kitüntető díjat – általában az augusztus 20-i nemzeti ünnepre való emlékezés alkalmával ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át.

A kitüntető díjjal emlékérem, díszoklevél és pénzjutalom jár.
Az emlékérem kék díszdobozban elhelyezett, 11,5 cm átmérőjű, bronzból készült korong, melynek egyik megmunkált lapja a Balaton víztükrét ábrázolja, felette a napkorong sugarai „aranyhidat” vonnak a víztükörre. Az érem másik oldalán antik nőalak, fején babérkoszorúval, bal kezében szőlőfürttel, jobb kezében galambbal, mögötte a Balaton vitorlásokkal, háttérben a Tihanyi Apátság látható.

„Balatonfüred Közoktatásáért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület az oktatás-nevelés területén, vagy annak segítésében Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred közoktatásáért” elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak, aki:
1. Munkaköri feladatait huzamos időn keresztül magas színvonalon látja el:
– kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzi munkáját (szakmai igényesség, módszertani műveltség, kreativitás, a tanulók tudásának szintje, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás képességfejlesztés, felzárkóztatás eredményessége)
– kiemelkedő eredményt ért el a nevelés területén ( példaértékű munkásság a jó tanár-diák viszony kialakításában,jó együttműködés a nevelőtársakkal, a szülőkkel.
– az intézményben folytatott oktató-nevelő munka segítésében, gazdasági, ügyviteli és karbantartási feladatok ellátásában kiemelkedő, példamutató munkavégzésével hozzájárul az intézmény jó hírnevének növeléséhez,jó együttműködést alakít ki a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal
2. Az oktatási intézmény egészének feladatából részt vállal:
– szervezeti feladatokból való résztvállalásal;
– a tanulók szabadidő tevékenységének szervezésével, segítésével;
– iskolateremtő tevékenység végzésével (pl. új oktatási módszereket, eljárásokat dolgoz ki. )
3. Részt vesz a szakmai szervezetekben:
– intézményi és városi munkaközösségekben végez munkát;
– szakterületének megfelelő tudományos munkavégzéssel, szakmai publikációkkal;
– regionális vagy országos szakmai szervezetekben végez munkát.
4. Példaértékű a közéleti munkássága, a város kulturális-, művészeti-, sportarculatának kialakításában végzett tevékenysége.
Évente három kitüntetés adományozható, amely a városi pedagógusnapon kerül átadásra.

„Balatonfüred Egészségügyéért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület az egészségügy területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett egészségügyi szakdolgozók munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred egészségügyéért” elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csoportnak, aki
– egészségügyi tevékenységét huzamos időn keresztül, magas színvonalon látja el,
– egészségügy területén végzett tudományos tevékenységével a városnak országos, nemzetközi hírnevet szerez.
Évente két kitüntetés adományozható. A kitüntetés átadására július 1-én, a Városi Semmelweis Napon kerül sor.

„Balatonfüred Sportjáért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a sport területén, vagy annak segítésével, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred sportjáért” elnevezéssel a város területén működő sportegyesületek, sportkörök, szakosztályok sportolói, edzők, sportvezetők, valamint az alap- és középfokú oktatási intézményekben a sport területén tevékenykedő pedagógusok érdemei elismerése céljából.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csapatnak, aki
– sportirányú tevékenységét huzamos időn keresztül, magas színvonalon látja el,
– eredményét, helyezését egymást követően többször is eléri, illetve megtartja,
– a városnak országos, nemzetközi hírnevet szerez,
– a nemzeti bajnokságban rangos helyet foglal el,
– edző, illetve testnevelő esetében kimutatható, hogy az elért helyezés a magas színvonalú szakmai munka eredménye.
Évente két kitüntetés adományozható amely a városi sportbálon kerül átadásra.

„Balatonfüred Közigazgatásáért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a közigazgatás területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett köztisztviselők munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred Közigazgatásáért” elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek, aki:
– balatonfüredi közigazgatási szervnél huzamosabb ideje közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik
– beosztásához szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik,
– minősítése eléri a „kiváló” fokozatot,
– a kitüntetést megelőzően olyan kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett, amely a város polgárainak megelégedésére szolgált és megfelelt az Európai Uniós elvárásoknak is,
– magánélete rendezett, lakókörnyezetében köztiszteletnek örvend.
Évente egy kitüntetés adományozható, átadására július 1-én a Köztisztviselői napon kerül sor.

Az „ÉV Rendore” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a közrend és közbiztonság területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett rendőrségi hivatásos szolgálati viszonyban dolgozók munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „.Év rendőre” elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek, aki:
– a balatonfüredi Rendőrkapitányságon huzamosabb ideje teljesít szolgálatot
– beosztásához szükséges iskolai végzettsége megvan,
– elérte a parancsnokai által adott kíváló minősítést,
– Balatonfüred városban a kitüntetést megelőző évben olyan kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett, amely az állomány és a lakosság körében is elismerést váltott ki,
– magánélete rendezett, lakókörnyezetében köztiszteletnek örvend.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a Rendőrség napján – április 24-én – kerül átadásra.

Az „Év Vállalkozója, Vállalkozása” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a vállalkozás területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett vállalkozók és vállalkozások tevékenységének elismerésére kitüntető díjat alapított „Az … év Balatonfüredi Vállalkozása” elnevezéssel.
„Az Év Balatonfüredi Vállalkozása” kitüntetés adományozása esetén, helyi illetve más székhelyű, de a Balatonfüred város területén működő egyéni és társas vállalkozást végzők vehetők figyelembe.

Kitüntetés adományozható annak a vállalkozónak, vagy vállalkozásnak, aki:
– jelentős idegenforgalmi beruházást végzett a városban
– városképi jelentőségű ingatlanfejlesztést valósított meg
– műemlék, vagy műemlék jellegű ingatlan felújítást végzett
– jelentős összegű – városi célokat szolgáló – szponzori támogatást adott
– vállalkozása Balatonfüred jó hírét öregbíti
– jelentős munkahelyteremtő beruházást valósított meg
– legtöbb helyi adót fizette
– a lakosság és az üdülő közönség körében népszerű, megbecsülést élvez
– a lakosság és az üdülő közönség megelégedésére végzett iparos és szolgáltató tevékenységet
A kitüntetés a vállalkozók bálján kerül átadásra.

„Balatonfüred Kultúrájáért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a kultúra területén, vagy annak segítésében Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek – a város területén működő kulturális, művelődési intézmények, egyesületek, művészeti csoportok vezetői, dolgozói, tagjai, a városhoz kötődő művészek, művészetpártolók – munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred kultúrájáért” elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csoportnak, aki vagy
– kulturális tevékenységét a városban huzamos időn keresztűl magas színvonalon látja el,
– a városnak megyei, országos, nemzetközi hírnevet szerzett,
– munkájával nagyban hozzájárul Balatonfüred város kulturális fejlődéséhez, hírnevéhez,
– művészeti munkássága kiemelkedő és példamutató.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a Magyar Kultúra Napján kerül átadásra.

„Balatonfüred Szociális Tevékenységéért” kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a szociális területen Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított „Balatonfüred szociális tevékenységéért” elnevezéssel.
E rendelkezés alkalmazásakor a Balatonfüred város területén működő szociális intézmények, civil szerveződések dolgozóit, tagjait kell figyelembe venni.
A kitüntető díjra nyugállományban lévő személy is javasolható.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki
– szociális tevékenységet a városban huzamosabb időn keresztül magas színvonalon lát el,
– új ellátási formát vezet be, illetve lát el,
– munkájával nagyban hozzájárul Balatonfüred város szociális ellátása színvonalának emeléséhez,
– szociális indíttatású civil szerveződést kezdeményez, támogat, működésében részt vesz.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a szociális munka napján kerül átadásra.

Megosztás

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Szúnyogirtás Füreden

Ismét szúnyoggyérítést tartanak a városban. Június 24-én lesz a földi kémiai irtás.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004