Hatósági osztály

Feladatai közigazgatási területen:

–    szabálysértési ügyek intézése
–    birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése
–    születéssel, házasságkötéssel és halálesettel kapcsolatos anyakönyvi feladatok ellátása
–    hagyatéki eljárás előkészítése, közreműködése a végrehajtásban
–    állampolgári esküt megelőző hatósági és szervezési feladatok ellátása
–    állampolgársági és névváltoztatással kapcsolatos ügyek
–    végzi az okmányiroda hatáskörébe tartozó feladatokat
–    szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása
–    üzletek kereskedelmi tevékenységének nyilvántartásba vétele, és működési engedélyek kiadása
–    végzi a mezőgazdasággal és állattartással kapcsolatos feladatokat
–    szociális ügyek ellátása
–    gyermekvédelmi feladatok ellátása

Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok

Működési engedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Szálláshely engedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Feladatai az építéshatósági területen:
– Előkészíti a városrendezési feladatokkal kapcsolatos Képviselő-testületi döntéseket.
– Elemzi és véleményezi a tervezett műszaki infrastruktúrák hatásait.
– Kezdeményezi a területfejlesztés céljait megalapozó település rendezési tervek készítését.
– Elkészíti a város építészeti arculatát meghatározó pályázatok kiírását.
– Részt vesz az egységes város- és utcaképek kialakításában, közterület-használat egységes elveinek kidolgozásában és érvényesítésében.
– Szervezi a városrendezési tervpályázatokat.
– Szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő fejlesztési, tervezési és egyéb feladatokat.
– Előkészíti a Jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági döntéseket, ellátja az építéshatósági feladatokat.
– Vezeti az építésügyi-műszaki nyilvántartást, kezeli a műszaki tervárat.
– Ellátja az önkormányzati utakon az útkezelőként adódó hatósági feladatokat.
– Ellátja a helyi vízgazdálkodás hatósági feladatait.

Építéshatósági feladatok illetve eljárások:

– Elvi építési engedélyezési eljárás
– Építési- és egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
– Összevont építésügyi hatósági eljárás
– Bontási engedélyezési eljárás
– Használatbavételi engedélyezési eljárás
– Fennmaradási (és továbbépítési) engedélyezési eljárás
– Bejelentési eljárások (építés, bontás, használatbavétel, rendeltetés változás bejelentése)
– Adat, tény, állapot igazolása (hatósági bizonyítvány kiállítása)
– Építésügyi hatósági ellenőrzés
– Építésrendészeti és kötelezési eljárás

Útkezelőként adódó hatósági feladatok és más útügyi feladatok:
– Járdák építésének és fennmaradásának engedélyezése
– Közterületbontási engedélyek
– Közútkezelői hozzájárulások

Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
– Kútfúrás engedélyezés
– Vízbekötés, szennyvízbekötés


Kérdéseikkel forduljanak bizalommal.
Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a hivatali elérhetőségek lapon.

 

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.