Vagyongazdálkodási osztály

Tel: +36/87/581-246

Az Önkormányzat vagyon-, valamint lakás- és lakbér rendeletében biztosított hatáskörében eljárva, a tulajdonosi jogokat gyakorló polgármester közvetlen irányítása alatt:

 

         végzi az Önkormányzat vagyonának legcélszerűbb hasznosítását (ingatlanok adásvétele, bérbeadása, mezőgazdasági célú ingatlanok haszonbérbe adása, beépítési és földhasználati jogok értékesítése, önkormányzati kintlévőségek behajtása, tulajdonosi jogok érvényesítése)

         előkészíti a döntéseket az önkormányzati vagyont érintően (vagyongazdálkodási irányelvek kialakítása, gazdasági társaságok létrehozása, jelzálogügyek, pályázatok előkészítése, szabályozási terv megvalósításához szükséges telekalakítások végrehajtása)

         nyilvántartást vezet az Önkormányzat törzs-, valamint üzleti vagyonáról

         biztosítja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban való részvételt, figyelemmel kíséri azok alakulását

         gondoskodik az önkormányzati ingatlanvagyon biztosításáról

         gondoskodik az önkormányzati bérlakások hasznosításáról, karbantartásáról

 

 

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.