Városi Kincstár

Répásy Ildikó
Tel: +36/87/581-247

Költségvetési Csoport:
Ellátja az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek pénzügyi, tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási és számviteli feladatait.

Az Önkormányzati Képviselő – testület által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokat figyelemmel kíséri .

Ennek keretében:
– Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat.
– Nyilvántartja és beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási megbízásokat.
– A szerződésszegésből eredő kintlevőségek beszedéséről gondoskodik, illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkezők felé.
– Kezeli az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, az egyéb elkülönített számlákat, végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
– Végzi a hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket, a megbízási – és tiszteletdíjakkal, a kiküldetési, utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
– Ellátja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó forgatásával kapcsolatos feladatokat.
– Koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak, információs jelentésinek összeállítását és továbbítja a TÁKISZ felé.
– Összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, előkészíti a Képviselő – testület erre vonatkozó rendeletét.
– Elkészíti az önkormányzat évközi és éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, elkészíti a Képviselő – testület erre vonatkozó rendeletét.
– A Polgármesteri Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben előterjesztéseket készít a Képviselő – testületi ülésre és véleményezi a társosztályok pénzügyi kihatású előterjesztéseit.
– Közreműködik a központilag kezelt cél – és címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében.
– Végzi a szociális támogatások pénzügyi lebonyolítását, nyilvántartását.
– Igény esetén köteles segítséget nyújtani az Önkormányzat által fenntartott intézmények szerződés kötéseinél.

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.