Oldal kiválasztása

Hatósági Osztály

Feladatai:

– Előkészíti a városrendezési feladatokkal kapcsolatos Képviselő-testületi döntéseket.
– Elemzi és véleményezi a tervezett műszaki infrastruktúrák hatásait.
– Kezdeményezi a területfejlesztés céljait megalapozó település rendezési tervek készítését.
– Elkészíti a város építészeti arculatát meghatározó pályázatok kiírását.
– Részt vesz az egységes város- és utcaképek kialakításában, közterület-használat egységes elveinek kidolgozásában és érvényesítésében.
– Szervezi a városrendezési tervpályázatokat.
– Szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő fejlesztési, tervezési és egyéb feladatokat.
– Előkészíti a Jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági döntéseket, ellátja az építéshatósági feladatokat.
– Vezeti az építésügyi-műszaki nyilvántartást, kezeli a műszaki tervárat.
– Ellátja az önkormányzati utakon az útkezelőként adódó hatósági feladatokat.
– Ellátja a helyi vízgazdálkodás hatósági feladatait.

Építéshatósági feladatok illetve eljárások:
– Elvi építési engedélyezési eljárás
– Építési- és egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
– Összevont építésügyi hatósági eljárás

– Bontási engedélyezési eljárás
– Használatbavételi engedélyezési eljárás
– Fennmaradási (és továbbépítési) engedélyezési eljárás
– Bejelentési eljárások (építés, bontás, használatbavétel, rendeltetés változás bejelentése)
– Adat, tény, állapot igazolása (hatósági bizonyítvány kiállítása)
– Építésügyi hatósági ellenőrzés
– Építésrendészeti és kötelezési eljárás
 
Útkezelőként adódó hatósági feladatok és más útügyi feladatok:
– Járdák építésének és fennmaradásának engedélyezése
– Közterületbontási engedélyek

– Közútkezelői hozzájárulások

Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
– Kútfúrás engedélyezés
– Vízbekötés, szennyvízbekötés

 

 
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az osztály ügyintézőihez!
Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a Hivatali elérhetőségek lapon.

 

 

Megosztás

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004