Oldal kiválasztása

1. sz. Napköziotthonos Óvoda

Balatonfüred, Park u. 11.
Tel: +36/87/343-416
Vezetője: Czunamné Szabó Ágnes
Az óvoda honlapja.
I/A Napköziotthonos Óvoda
Balatonfüred Park u. 11.
Tel: +36/87/343-416


Óvodai nevelésünk célja

„Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelődéshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e az úton egyedül is.”
Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Az óvodáskorú gyermekek még érzékenyek és fogékonyak. A kisgyermekkorban szerzett elvarázsolt pillanatok életre szólóak, ezért óvodai nevelési céljainkat, elveinket sokszínűen próbáljuk megvalósítani.
Nevelőtestületünk minden tagjának munkája szakmai felelősséggel párosulva, ezeket a célokat szolgálja.
Feladatunknak tekintjük, hogy az általunk választott és alkalmazott program feleljen meg a gyermekeknek, szülői igényeknek, nevelőtestületünk felkészültségének, meglévő és megteremthetőnek ítélt feltételeinknek.
A mi intézményünkben a közösen megfogalmazott és mindannyiunk által vállalt elveink, értékeink központjában a gyermek tisztelete,- személyiségének, egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével – fejlesztése áll.

Programunkról…

Intézményünk pedagógusai 1998 óta a Komplex Prevenciós Óvodai Program szerint dolgoznak, amely egy tanulási zavarok kialakulását megelőző, fejlesztő program.

A Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlődés és neveléslélektani megalapozottsága révén fő feladatának tekinti – a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:
– az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális érettség kialakítását,
– az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

Programunkban nagy hangsúlyt kap a környezet megismerése, megismertetése a gyermekekkel, e köré épülnek tevékenységeink, ez jelenti a fő vezérfonalat, amelyhez a többi tevékenység szervesen kapcsolódik. A természetközeliség megláttatásával az esztétikai érzék fejlesztését, természeti értékeink megőrzésére nevelést is kiemelt feladatnak tartjuk.

Fontos jellemzője programunknak a komplexitás, miszerint sokoldalúan, sokszínűen, többféle tevékenység alkalmazásával, számtalan lehetőséget adva a megtapasztalásra próbáljuk megismertetni a gyermekekkel az őket körülvevő világot.

A kultúraátadás során olyan értékeket közvetítünk, melyek olyan készségeket, képességeket alakítanak ki a gyermekben, melyek képessé teszik arra, hogy fejlődésük később is biztosítottá váljék.

A program hangsúlyos területei a mozgás és a játék, melyek a gyermek fejlődésének alappillérei. A gyermek mindig mozog, és alapvető tevékenysége a játék. Természetes tehát, hogy e két tevékenység a legalkalmasabb arra, hogy általuk fejlődjön a gyermek.

I/a Óvoda sajátos arculata

Gyönyörű természeti környezetben, a fenyves erdő és a Balaton között, csendes, nyugodt helyen, több mint 30 éve várja az óvodás korú gyermekeket a KISERDEI óvoda.

Ez a természetvédelmi terület a lehetőségek széles tárházát hordozza:
– Napi séták, kirándulások alkalmával közvetlen tapasztalatszerzést tesz lehetővé az erdő a Balaton flórájának és faunájának megismerésében, megfigyelésében.
– Biztosítja a rendszeres levegőzést tiszta, oxigéndús környezetben.
– Lehetőséget nyújt a természetes mozgásra (futás, ugrás, függés,..stb.).

Minden olyan tárgyi feltételt igyekszünk biztosítani, ami a 3-7 éves korosztály testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges. Csoportszobáinkban galéria található. Bútoraink, játékaink, tornaszereink természetes anyagokból készültek, a XXI. századi igényeknek megfelelően.

Ahhoz, hogy folyamatosan meg tudjunk felelni az új kihívásoknak, magasan képzett óvodapedagógusokra van szükség. Intézményünkben minden óvónő szabadon képezheti magát pedagógiai érdeklődésének megfelelően (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). Felkészült, dinamikus, fiatal óvónőink alakítják a gyermekekben a helyes viselkedési formákat, az érzelmi és erkölcsi viszonyokat, közvetítik a helyi hagyományokat, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit, és nevelnek az egészséges életmódra.

„A gyermek személyiségének, specifikusan emberi tulajdonságainak fejlődésében a környezet nem egyszerűen a fejlődést feltétlenül szolgáló miliő, hanem a fejlődés forrása!” (D. B. Elkonyin)

Amit minden hozzánk beiratkozó kisgyermek átél, az az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetet biztosító óvodai légkör, egyéni bánásmód és rugalmas napirend. Csak ilyen környezetben bontakozhat ki személyiségük, valósulhat meg sokoldalú fejlődésük.

Amennyiben az olvasottak vagy a nyílt héten tapasztaltak kérdéseket vetettek fel Önben / Önökben, kérjük, forduljon / forduljanak bizalommal az intézmény vezetőjéhez vagy bármelyik óvónőnkhöz.

Reméljük, a beiratkozásnál találkozunk és az elkövetkezendő három – négy évben Önnel / Önökkel együttműködve vezethetjük gyermeküket a megismerés rögös útján.

I/b Óvoda sajátos arculata

Az I./B Óvoda (Balatonfüred Hunyadi u. 24. Tel: +36/87/342-524) a város központjában helyezkedik el. 1974-ben épült, hol óvodaként, hol iskolaként, de 1991-től csak óvodaként működik. Három csoporttal, felmenő rendszerben dolgozunk.

Számunkra fontos a családdal való együttnevelés, melynek mélyítéséért közös kirándulásokat, együttléteket szervezünk. Fontos helyet foglal el nevelésünkben az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a lakóhelyük, a természet megismertetése, megszerettetése, a hagyományok ápolása (őszi szüret, ádventi készülődés, farsang – kiszebábu égetése, húsvét – tojásfestés), és az évente elmaradhatatlan nagy közös kirándulás (Balatonederics, Salföld, Szántódpuszta, Veszprém, Budapest, Keszthely).

Továbbá figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű gyerekeket, biztosítjuk a felzárkóztatásukhoz szükséges szakmai ellátást, kiemelt fontosságú egyéni bánásmódot.

Óvodánk a nyitott ünnepélyeket: Mikulás, Karácsony, farsang, Anyák napja, évzáró, a szülőkkel együtt szervezi, ünnepli. Nagycsoportosaink úszásoktatáson vesznek részt.

Mindezen célok és feladatok véghezviteléhez egy érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről gondoskodunk.

Célunk, hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítsük, az életkori és egyéni sajátosságok, illetve az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Programunk (Komplex Prevenciós Óvodai Program) fő feladatának tekinti az egészséges, kiegyensúlyozott személyiség fejlesztését, az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását.

I/c Óvoda sajátos arculata (honlap)

Az I/c Óvoda (Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3. Tel: +36/87/343-849) Arácson található. Az intézmény 1978-tól működik 1755 m2 területen. Tágas, szép parkosított, úszómedencével, mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt udvar veszi körbe az óvoda épületét.

A közeli koloskai kirándulás és a zártabb, falusias környezetből adódóan mód nyílik a természeti környezet közvetlen megfigyelésére.

A csoportszobák tárgyi felszereltsége, a gyermekek fejlesztő játékai mindenkor biztosítják a képességek kibontakozását, fejlesztését.

Az óvónők munkáját segítik a Nevelési Tanácsadó szakemberei: a logopédus és a fejlesztő pedagógus heti rendszerességgel foglalkozik az intézményben az arra rászorulógyermekek fejlesztésével.

A nevelésen túl további programjaink:
– A veszprémi Kabóca Bábszínház és a Petőfi Színház látogatása.
– Az „Arácsért Alapítvány” támogatásával és szervezésével élményszerző kirándulás a tavasz folyamán.

Megosztás

Programok

Mácsai24

2024-07-20. 16.00 Vaszary Galéria

Kiállításmegnyitó.

DumaFüred

2024-07-19-28. Balaton Szabadidő Központ

Humoristák estjei.

Hírek, Agora

Hírek

DumaFüred 2024

A humor legnagyobb hazai fesztiválja újra a városban. DumaFüred fesztivál július 19-28. között.

Udvarmozi

Szabadtéri vetítések az Arácsi Tájházban Tímár Péter filmjeiből.

Moszkító

2024.07.15.

Megtörtént a legutóbbi szúnyoggyérítés? Ismerősi körben senki sem látta a járművet, és érzésre sem lett kevesebb szúnyog.

pénz

2024.07.15.

Iszonyú drága a Balaton! A covid óta háromszorosára emelkedtek az árak a fizetések meg alig változtak. Füred megfizethetetlen. Úgy látom,…

zene nyugdíjasoknak

2024.07.09.

Minden évben ugyanaz a téma. Miért csak olyan koncertek vannak a városban, amelyek a nyugdíjas korosztályhoz szólnak? Fenyő, Neoton, Kovács…

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Monis Banner
2
Bahart