Oldal kiválasztása

2. sz. Napköziotthonos Óvoda

Balatonfüred, Kossuth u. 37.
Tel: +36/87/342-785
Vezetője: Tóthné Kovács Alíz
www.furedikettesovoda.mlap.hu

 

Az óvoda környezeti sajátosságai:
„A Bakony zúzmarás leheletétől
tömzsi hegyek karéja védi meg:
Szőlős lejtőire arany -zöld fény dől,
Barack virul ott s mandula-liget!”
(Keresztúry Dezső: Füred)

Valóban ilyen Füred!

Óvodánk az Óvárosban, a Fehér templom mellett és mögött helyezkedik el (két különálló épület). Az öt csoporttal működő Kossuth Lajos u. épületet, amely régen járásbíróság volt, többször átalakították, bővítették. Mogyoró u. épület 1829-ben, klasszicista stílusban épült műemlék jellegű épület. Többszöri átalakítás után alakult ki jelenlegi ideális óvodaképe.

Ebben a környezetben a családok nagyobb része külön, kertes családi, vagy társasházban él. A gyermekek legnagyobb része a társadalom középrétegéből kerül ki, viszont egyre több az elszegényedő, nehéz anyagi körülmények között élők száma. Emelkedő tendenciát mutat a három vagy többgyermekes családban élők száma. A családok óvodával szembeni elvárásai közül első helyen az óvónő és gyermek jó kapcsolata, a gyermek-centrikus légkör, valamint a következetes nevelés áll.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a környezet megismerését és annak védelmét.

A lakóhelyünkön fellelhető régi és a napjainkban születő értékek megismertetése, megóvása a napi nevelő munkánkban való felhasználása a helyi nevelési rendszerünk alapját képezi.

Óvodánkba a gyermekek szükségleteit, életkori és egyéni sajátosságait szem előtt tartva, boldog gyermekkort igyekszünk biztosítani a hozzánk járó gyermekeknek. Hogy mi jelent boldogságot? Mindig az értékek birtoklása. Az pedig, hogy ki mit tart értéknek, neveltetése során dől el!- Ezzel a felelősséggel készítettük el helyi óvodai nevelési programunkat. E munka elvégzésében szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel testületünk stabil, hosszabb ideje együtt dolgozó nevelőközösség.

Rendkívül lényeges feladatnak tekintettük, hogy a helyi nevelési programunk feleljen meg a gyermekek szükségleteinek, a szülők igényeinek, az óvoda pedagógusainak felkészültségének és a meglévő feltételeknek. Figyelembe vettük a szülők mit tartanak fontosnak gyermekük nevelése érdekében. Fontos szempontnak tartottuk óvodánk városon belüli elhelyezkedésének kedvező adottságait (erdő, mező a Balaton közelsége), hisz a természet a maga sokszínűségével az egyik legcsodálatosabb terület, ahol a gyermek sokoldalú nevelése biztosítható. Olyan gazdag ingerhatást semmilyen mesterségesen kialakított környezet nem kelt a gyermekben, mint a virágok, a fák, a víz, a madarak, stb. Ahhoz, hogy ezt biztosítsuk számára, ki kell vinni az erdőbe, a mezőbe. Azt, hogy élvezhesse gyermek a természetet, meg kell szerettetni vele, ahhoz, hogy megszeresse, meg kell ismertetni vele, ahhoz, hogy sokáig élvezhesse, vigyáznia kell rá! E folyamatban az óvodapedagógus és a szülők személyes példamutatásának meghatározó szerepe van, hisz a gyermek számára mindkettő modell értékű.

Helyi Óvodai Nevelési Programunk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket fogalmazza meg.

Céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy a megelőzésre (prevencióra), a korai fejlődés tudatos támogatására szűkség van. A gyermekek fejlődésének alapja a mozgás és a játék. A mozgás a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, a játék pedig megteremti kapcsolatukat környezetükkel.

Óvodánk adatai a magyarországi statisztikák átlagához közelítenek, ezért tartottuk fontosnak olyan program kidolgozását, amely:
– Segíti az esélyegyenlőség kialakítását, a gyermekek részképességeinek, képességeinek fejlesztését.
– Segíti a felzárkóztatást.
– Lehetőséget ad a kiemelkedő képességű gyermekek felismerésére, képességeik megerősítésére, kibontakoztatására.

Az általunk kidolgozott és választott program lehetőséget ad az ingerszegény környezet ellensúlyozására.

Sajátos arculatunkat erősítik – programunkhoz kapcsolódva – a kirándulások, színházi előadások, sportolási lehetőségek (úszás, torna), gyermektánc.

Az óvoda és a család együttnevelését erősítjük azzal, hogy a hagyományos kapcsolattartási formákon túl (fogadóóra, nyit nap, szülői értekezlet, családlátogatás, beszélgetések) az ünnepekre, rendezvényekre közösen készülődünk, a család minden tagját érintő programokat szervezünk.

A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhezszükséges fejlettségi szintet.

Személyi feltételek:

Óvodánkban gyermekcsoportonként két óvónő látja el a nevelőmunkát.
A pedagógiai munkát segítő dajkák száma csoportonként egy fő.
A konyhai teendőket mindkét épületben egy-egy konyhás látja el.
A vezető és helyettesek munkamegosztás alapján végzik a feladatokat.
Munkájukat egy fő óvodatitkár segíti.
Egy fő fűtő, karbantartó látja el mindkét épületben a karbantartási munkáit.
Az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak az óvónői párok kialakításánál a két óvónő együttnevelő képességét tartjuk fontosnak. Valamennyi óvodapedagógus szakképzett.
A nevelőtestület hosszú ideje együtt dolgozó kollektíva, amely tény komoly segítséget nyújt a mindennapi feladatok ellátásában, a Helyi Óvodai Nevelési Program megvalósításában.

Megosztás

Programok

199. Anna-bál

2024-07-27. 18.00 Anna Grand Hotel

Bál a hagyományok jegyében.

Operagála

2024-07-26. 20.00 Gyógy tér

Szólisták koncertje.

Operafüred

2024-07-25. 20.00 Gyógy tér

Gálakoncert.

Anna Fesztivál

2024-07-22-28. Tagore sétány

Operagála, szerenádok éjszakája, szívhalászat.

DumaFüred

2024-07-19-28. Balaton Szabadidő Központ

Humoristák estjei.

Hírek, Agora

Hírek

DumaFüred 2024

A humor legnagyobb hazai fesztiválja újra a városban. DumaFüred fesztivál július 19-28. között.

Udvarmozi

Szabadtéri vetítések az Arácsi Tájházban Tímár Péter filmjeiből.

füredi átlagnyögdíjas

2024.07.18.

Tegnap teljesen véletlen belebotlottam a Kisfaludyn egy 5 tagú német családba, nagyon érdekelte őket minden, ők is megjegyezték, hogy a…

Moszkító

2024.07.15.

Megtörtént a legutóbbi szúnyoggyérítés? Ismerősi körben senki sem látta a járművet, és érzésre sem lett kevesebb szúnyog.

pénz

2024.07.15.

Iszonyú drága a Balaton! A covid óta háromszorosára emelkedtek az árak a fizetések meg alig változtak. Füred megfizethetetlen. Úgy látom,…

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bmw
Monis Banner
2
Bahart