Oldal kiválasztása

3. sz. Napköziotthonos Óvoda

Balatonfüred, Noszlopy u. 3.
Tel: +36/87/481-106 email: balatonfured.ovoda3@chello.hu
Vezetője: Pungor Éva

„A tudás elemeit… Már gyermekkorban
meg kell adni, de minden kényszer nélkül, mert a
szabad ember legyen szabad, még a tudás
megszerzésében is..A kényszer, nyomás alatt ,
megszerzett tudás nem ragad meg az elmében.
Ezért ne alkalmazz kényszert, hanem a korai
nevelés legyen inkább valamiféle szórakozásféle:
és könnyebb módot ad arra , hogy megismerd
a gyermek természetes hajlamát.”

Platón
/Will Durant: A gondolat hősei./

Óvodánk a város középpontjában, a Noszlopy lakótelepen található három csoportos 66 férőhellyel rendelkezik. Tágas jó fekvésű udvara van. Külsőségeiben is szép óvodánkban, a hozzánk járó egyénre szabott képességfejlesztés folyik, melynek ismeretanyaga, tapasztalati bázisa gyermekenként más és más.

Továbbra is nyíltan gyermekek számára, igen jó tárgyi felszereltség biztosított.

Található az udvaron meggyfa, diófa, cseresznyefa, mandulafa, szilvafa, hársfa, fűzfa, mogyoróbokor, aranyvessző. Udvarunkon kizárólag csak fából készült játékok vannak, melyek az előirt szabvánnyal rendelkeznek. A csoportszobák és a tornaszoba berendezése minden igényt kielégít. A csoportszobákat, a természetes alapanyagú kiegészítők és a sokfajta játék teszi otthonossá.

Óvodánkban elsősorban nyugalmat, és biztonságot és boldogságot kívánunk biztosítani a hozzánk járó gyermekeknek. Ezzel összhangban felvállaljuk, hogy az oktatásban az egyöntetűség egyáltalán nem biztosít egyenlőséget, azonos fejlődést, a különböző fejlődésű ütemű és adottságú gyermekeknél.

A képesség differenciált alakítása szempontjából hangsúlyozzuk a gyermek spontán érdeklődését, az egyes gyermekek képességéhez igazodó pedagógiai eljárásokat. Egyöntetű véleményünk, hogy óvodánk a maga funkcióját csak akkor töltheti be, ha alaphangulata élményszerű. Minden más pedagógiai tevékenység hatástalan akció, következésképpen ellene van a gyermeknek. Az élményszerűség egyik fontos feltétele a játékosság érvényesülése.

Az óvodai élet folyamatosságát a tevékenységek közötti éles határok feloldásában, a gyermekek szabadabb mozgáslehetőségében, az egyéni adottságok szándékok szabadabb kifejezésében látjuk.

Ehhez azonban szükség van, az óvodás kortól megkövetelhető, és elsősorban ebben az életkorban megalapozandó egyértelmű magatartási formák és szokások kialakítására.

Az óvodai élet megszervezése a gyermekek előéletéhez fejlettségi szintjéhez, a tájjelleg hagyományainak az óvónői egyéniség érvényesítéséhez igazodik.

Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti koncentráció mellett, a tevékenységi formák önálló életét is.

Gyermekképünk egy sokoldalúan, harmonikusan, fejlődő gyermek, aki testileg lelkileg egészséges edzett. Nyitott az őt körülvevő világra a környezetében biztosan eligazodó, érdeklődő személyiség. A jó családi bánásmódhoz hasonló nevelői légkörben megértő, és nem bíráskodó, együtt érző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartást tanúsítunk. Pedagógiai fejlesztőfolyamatunkban az óvónői hatásokat a fokozatok figyelembevételével tervezzük meg, majd a tényleges fejlődési ütemhez igazítjuk azokat. Számunkra ez azért fontos, mert heterogén életkorú csoportokkal dolgozunk, ahol nagyok az egyéni fejlődésbeli eltérések.

A differenciált fejlesztés intézményi modellje:
– A játékban megvalósuló fejlesztés.
– A mikrocsoportos foglalkoztatási forma.
– A Nevelési Tanácsadó szakemberei által végzett fejlesztő tevékenység.

A differenciált képességfejlesztést célzó programunkban azt is világosan látjuk, hogy nincs csak önmagában ilyen olyan képességfejlesztés, hanem minden hatás komplex a részeken keresztül az egészre, a személyiségre hat.

Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, igény szerint végezzék a gyerekek a tevékenységeket. Nem kell várakozniuk, nem kell sietniük.

A tanulási folyamatban tervezett játékszituációkat hozunk létre, melynek része a tanulást segítő játékfeladat fokozza a gyermekek spontán indítékára épül, kíváncsiságát, tudásvágyát. Ilyen helyzetekben fokozódik, a probléma iránti érdeklődésük, probléma megoldási aktivitásuk, mely a felfedezés, ráismerés, kitalálás, megértés örömére épül. Nevelőmunkánkat úgy tervezzük, hogy az évszakok változása az időrendi naptár, s a műveltségi anyag feldolgozásánál mindig kihasználjuk a projektjeinkben rejlő, aktuális lehetőségeket, különös figyelmet fordítva a tehetséggondozásra Törekvésünk, s a csoportban folyó nevelőmunka arra irányul, hogy a kisgyermekkori játék észrevétlenül mintázódjék át szándékos problémamegoldássá, tanulássá.

Minden nap egy másfél órát töltünk a szabadban az időjárás függvényében. Tágas udvarunkon lehetőség nyílik, a hozzánk járó gyermekeknek arra, hogy természetes környezetben és helyzetekben próbálják ki erejüket és ügyességüket. Fára másznak, havat lapátolnak, ásnak, gereblyéznek, kapálnak, eleget futkároznak, fociznak, labdáznak, pingpongoznak, fogócskáznak, ugráló köteleznek és hosszú sétákat tesznek.

Fábián Lászlóné
Óvodavezető

Megosztás

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Szúnyogirtás Füreden

Ismét szúnyoggyérítést tartanak a városban. Június 24-én lesz a földi kémiai irtás.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004