Oldal kiválasztása

Eötvös Loránd Általános Iskola

Balatonfüred, Noszlopy G. u. 2.
E-mail: bfeotvos@sednet.hu
weboldal: www.eotvoslorand.hu
Tel: +36/87/342-007
Igazgató: Diószeghy Leopoldina

Alapítványunk: „Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért”

 

Adószám: 18917602-1-19

„ A derék kora követelményének tesz eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja alapjait!” (Eötvös Loránd)

Intézményünk az 1985/86-os tanévben kezdte meg működését III. számú Általános Iskola néven.

1989. május 19-én vette fel Eötvös Loránd nevét. Ebből az alkalomból Gyurkovics Tibor író és költő Avató verset ír. Az avatóünnepség díszvendége Pozsgai Imre professzor úr volt. A névfelvétel első évfordulóján felavattuk névadónk szobrát, amely Borbás Miklós alkotása.

2007-ben került átadásra az „új szárny”, ahol alsós kisdiákjaink szép és esztétikus környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Iskolánkban 1-8. évfolyamon 16 tanulócsoportban, 8 homogén napközis és 1 tanulószobai csoportban folyik az oktató-nevelő munka.Rendelkezünk a szükséges szaktantermekkel, eszköz ellátottságunk megfelelő. Könyvtárunk, valamint a közösségi terek internet lefedettsége megoldott.

Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kap az idegen nyelvek (angol, német) szakosított tanterv szerinti oktatása már 1. osztálytól.Az eredményes nyelvoktatást a külföldi nyelvgyakorlatokon kívül egy jól felszerelt nyelvi labor is segíti. 3. évfolyamtól oktatunk számítástechnikát. Tehetséggondozás keretében legjobbjaink emelt szinten sajátíthatják el az informatika alapjait.

A 2011-es évben, TIOP pályázat keretében teljesen felújíthattuk informatika-oktatótermünket, 40 új számítógép, 8 tantermi csomag (interaktív tábla) felszerelés segíti az eredményesebb oktatást.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók mellett nagy gondot fordítunk valamennyi tanuló képességfejlesztésére, felzárkóztatására is. SNI-s tanulóinknak fejlesztőpedagógusunk, szaktanáraink nyújtanak hatékony segítséget.

Az eredményesebb pedagógiai munkát a csoportbontások hivatottak szolgálni (matematikából, magyarból, idegen nyelvből, testnevelésből).

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, teljes a nyitottsága a tanulók, a szülők és a társadalmi elvárások felé. Fontosnak tartjuk a pedagógiai megújulást, az új szakmai irányzatok megismerését a tudatosabb nevelő-oktató munkához.

A hozzáadott magas pedagógiai értékről tesznek tanúbizonyságot a középiskolai felvételi mutatóink, az országos mérések (pl. Kompetencia), az egyre bővülő, színesedő városi, megyei, országos eredményeink a tanulmányi, a kulturális és a sportversenyeken.

Mára kialakultak, megerősödtek iskolánk hagyományai. A nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség együttes munkájának köszönhetően a közös élményekre támaszkodva igyekszünk a megfelelő magatartási és cselekvési formákat kialakítani.

Hazánk értékeinek megismerésére, történelmünk tiszteletére nevelünk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével. Aktívan részt veszünk városunk rendezvényein.

A tanulmányi munka mellett kiemelt fontosságot tulajdonítunk a szabadidő hasznos eltöltésének. Színes kínálatból válogathatnak gyermekeink: labdarúgás, atlétika, kézi-szivacskézilabda, képzőművészeti, néptánc, történelmi tánc, dráma, földrajz-biológia, természetbúvár szakkör várja az érdeklődőket.

Jó partneri kapcsolataink révén más sportágak megismerésére is van lehetőség intézményünkben: vívás, gumiasztal, judo, torna, és más mozgásművészeti ágak.

Táborainkban: sí, kézműves, sport, túra, töltődhetnek fel, szerezhetnek maradandó élményeket gyermekeink.

Mindennapjainkban fontos szerep jut a környezettudatos nevelésnek. Eddigi munkánk elismeréseként 2010 májusában iskolánk elnyerte az ÖKO iskola címet.

Szép hagyomány az évenként megrendezésére készülő Eötvös est, ahol a gyermekeink egész estét betöltő kulturális műsor keretében mutatják be tudásunkat a szülői közösségnek és a meghívott vendégeknek.

Együttműködő partneri kapcsolatot tartunk fent a város oktatási és kulturális intézményeivel, az egyházakkal.

Megosztás

Programok

100 éves a BFC

2024-05-29. 17.00 Balaton Szabadidő Központ

Sporttörténeti kiállítás és könyvbemutató.

Hírek, Agora

Hírek

Rendőrségi bemutató

Nyárindító megnyitó ünnepség Balatonfüreden, a Vitorlás téren május 22-én.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004