Oldal kiválasztása

Épületenergetikai fejlesztés két iskolában

Szerző: | 2011-06-16.

A város két tanintézménye, a Radnóti Miklós-, valamint az Eötvös Loránd Általános Iskola energetikai korszerűsítése valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energetika Operatív Programja keretében. A 160 milliós beruházásból mintegy hatvanmilliót a város állta. Közlemény.

 

 

Sajtóközlemény

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN PROJEKT

2011. június 16.

 

Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energetika Operatív Programja keretében meghirdetett KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú felhívásra „Épületenergetikai fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban”címmel. 2010. március 16-án kelt támogató levélben az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofi t Kft. mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban Energia Központ) arról értesítette Balatonfüred Város Önkormányzatát,hogy a benyújtott pályázatot 96 099 873 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat így a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg. A projekt teljes költségvetése 159 319 020 Ft, amelyből a támogatás mértéke 60,32%, Balatonfüred Város Önkormányzata 63 219 147 Ft önrész biztosítását vállalta.

A projekt tárgya a Balatonfüreden található két iskola, a Radnóti Miklós Általános Iskola (Balatonfüred, >Nádor utca 17.), valamint az Eötvös Loránd Általános Iskola (Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 2.) energetikai korszerűsítése.

Az alapvető problémát a Radnóti és az Eötvös általános iskola esetében a kiválasztott épületek magas energiaköltsége, rendkívül rossz energiahatékonysága jelentette. Az épületek túlzott működtetési,elsősorban fűtési költsége jelentős mértékben a fenntartó, ill. a fenntartáshoz hozzájáruló Önkormányzatot terheli, így ennek csökkentése volt az elsődleges feladat. Az épületek energetikai felújításával ugyanakkor a gazdasági mellett más szempontból is megújulhatnak az épületek – az épületbiztonsági, egészségügyi, higiéniai, ergonómiai szempontok sem elhanyagolhatók.
Különösen jelentős probléma a kiválasztott épületeknél a fűtési rendszer szabályozhatatlansága, ugyanis korábban nem volt megoldható, hogy az egyes helyiségekben azonos szobahőmérséklet legyen. Ahhoz, hogy a legtávolabbi tantermekben is kellő hőmérséklet legyen, a közelebbi termeket
jelentősen túl kellett fűteni, amit pedig túlszellőztetéssel lehetett ellensúlyozni. Ez nem csak nagy üzemeltetési és fenntartási költséget okozott hanem jelentős energiapazarlást is jelentett, melynek kiküszöbölése fontos önkormányzati és környezeti érdek is egyben.

Balatonfüred Város Önkormányzata a projekt keretében közösségi eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Mech-Vill System Kft. lett, aki a kivitelezést végezte. A munkaterületet 2010. szeptember 9-én adták át, amely egyben a projekt megkezdését is jelentette. A projekt támogatási szerződés szerinti befejezése 2011. június 30-a. A 2502 m2 nettó beépített területű Radnóti Miklós Általános Iskola nyílászáróit 2006-ban cserélték korszerű elemekre, így ezek cseréje a felújítás során nem volt indokolt. A homlokzati réteg viszont nem felelt meg a kor követelményeinek, így a korszerűsítés során energia megtakarítási szempontból utólagos hőszigeteléssel látták el a homlokzatot. Emellett szükséges volt a kazánpark (elhasználódott, korszerűtlen, hiányzó hőszigetelés, többletköltséggel járó működtetés) teljes cseréjére és felújítására is.

A 2411 m2 nettó beépített területű Eötvös Lóránd Általános Iskola régi típusú nyílászáróit korszerű, újakra cserélték az energetikai korszerűsítés során, és felújították az energia megtakarítás miatt az iskola homlokzatát is. Emellett a régi kazánt kondenzációs kazánra cserélték és itt is termosztatikus szabályozófejeket építettek be. A két iskolában a technológiai fejlesztésekkel nőtt az épületszerkezetek hőszigetelése, amely a jelentős költségkímélő üzemeltetés mellett komfortosabbá tette a környezetet is. Az iskolákban a komplex beruházással hosszú évekig biztosított a költséghatékony működés és a megfelelő környezet a diákok számára. Az új, formatervezett, biztonságosabb nyílászárók, illetve a felújított homlokzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy mind a dolgozók, mind az épületeket használó lakosság (gyermekek és felnőttek) kényelemérzete növekedjen, így az intézmények kényelmesebb, biztonságosabb, jobb környezetet biztosíthassanak, hatékonyabbá tudják tenni az oktatási-nevelési
feladatok ellátását.

A számítások szerint az energetikai korszerűsítéssel, fejlesztéssel évente 1635 GJ energiahordozó x97,44 ezer Ft takarítható meg, az üvegházhatású gázok mennyisége pedig évente 93 tonnával csökken, amely 1713 ezer Ft/CO2eq/év költség csökkenést jelent. Tehát környezetvédelmi szempontból is igen jelentős hatása van a projektnek, amely a város Gazdasági Programjában megfogalmazottakkal összhangban áll, mivel Balatonfüred meglévő természeti értékei felbecsülhetetlenek, megóvásuk a város stratégiai céljai közt prioritást élvez. A fejlesztés annak a céltudatos tervezésnek a részét képezi, amely a város adottságaira és lehetőségeire épülő, versenyképes és folyamatosságot biztosító önkormányzati munkát segíti. Balatonfüred Város Önkormányzatának fő feladata a közoktatási szolgáltatás jó színvonalának megőrzése, illetve a színvonal lehetőség szerinti emelkedésének elősegítése, mely feladat a város Gazdasági Programjában is fontos szerepet kap. Emellett nemcsak az oktatási szolgáltatás, hanem az oktatás fi zikai környezetének megteremtése is fontos feladata a város önkormányzatának, amelyet ez a felújítás is szolgál.

dr. Bóka István
polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
email:titkarsag@balatonfured.com
www.balatonfured.hu

Megosztás

Olvass tovább

Programok

< 2021 >
Július 2

Hírek, Agora

Hírek

Rajzpályázat

„Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek” címmel rajzpályázatot hirdet a Karitáció Alapítvány.

Agora

  • Attila2024-02-28 17.10AgoraÍzléses közterületek Füreden? De mi lesz a lakóteleppel ,évek óta nem kezelik rendesen a növényeket ,bokrokat, fákat. Több szolgáltató feltúrta
  • Hát csak nem már megint egy átkozott szálloda?2024-02-23 16.27AgoraÉs ráadásul annyira szép zöld, hogy csak na. De a lényeg, hogy a turizmus nem cél, hanem eszköz. Az egyik
  • Rendelethez2024-02-23 16.24AgoraKöszönöm az információt! És egyben nagyon gratulálok az illetékeseknek.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Gazdabolt
Bahart
image004