Csapadékvíz elvezetési rendszer modernizálása

Uniós pályázati támogatással modernizálták Balatonfüred belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerét.

Az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg a város egyes területein a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. A 139 991 503 forintos összértékű beruházáshoz Balatonfüred Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1./E-11 számú pályázaton, tíz százalék önrész biztosítása mellett, 125 992 353 forintos támogatást nyert el.

Balatonfüred területén a domborzati viszonyokból adódóan rendszeresen gondot okozott, hogy a csapadékvíz elvezetés kiépítése nem teljes. A sűrűn előforduló szél és a heves csapadék sok szemetet, ágat, levelet sodort magával, és ezek egy része a csapadék elvezető rendszereket gyorsan eltorlaszolta, illetve a zárt csatornába bekerülve gátakat képzett visszatorlasztva a vizeket. Balatonfüred egyik jellegzetessége, hogy a területén csapadékos időszakban sok a fakadó víz, forrás, amelyekből a csatornákban lerakódás (vízkő) keletkezik, amelyet csatornamosással eltávolítani nem lehet.

A most lezárult beavatkozás célja az volt, hogy olyan műszaki megoldással kezelje a csapadékvíz elvezetését, amely alkalmas a területet érintő csapadékvízkárok miatt kialakult kedvezőtlen társadalmi,gazdasági, valamint környezeti folyamatok megállítására. A rendezetlen területeken a csapadékvíz elvezetést folyamatosan építik, ennek része a jelen projekt esetében érintett Arácsi – Pálóczi Horváth Ádám – Bartók Béla és másrészről a Petőfi Sándor – Táncsics Mihály utca vízkár-veszélyeztetettségének elhárítása.

A megvalósult projekt eredményeként, elsődlegesen a szóban forgó területen, jelentősen lecsökkent a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javult a belterületi csapadékvíz elvezetés, így a rendezetten elvezetett csapadékvizek a befogadó vízfolyásba nem hoznak magukkal esetlegesen a területen előforduló hulladékot, káros szerves és szervetlen anyagokat. Ezzel csökkent a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége, javult a városrészben az életminőség, sikerült kivédeni a jelentős anyagi kárt, amely az önkormányzatot, a lakosságot, a nyaralótulajdonosokat és az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte.

balatonfured.hu

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.