Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden

Az elnyert támogatással Balatonfüred kialakít egy olyan iparterületet, amely lehetővé teszi a településen és annak vonzáskörzetében működő vállalkozások számára a megfelelő színvonalú működési hátteret. Ennek keretében egy korábban hulladéklerakóként működött, mára rekultivált terület megújítására kerül sor, amely alkalmas lesz arra, hogy a megfelelő infrastrukturális fejlesztéseket követően a mai kor színvonalának megfelelő ipari terület jöjjön létre. A városvezetés célja, hogy hosszú távon biztosítsa a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse. A közcélú szolgáltatások fejlesztése és a térségi szerepkör ellátása mellett, a település kiemelt célja a helyi vállalkozások segítése, fejlesztéseik közvetlen és közvetett támogatása. A balatonfüredi minőségi turizmust, vendéglátást, idegenforgalmat részben kiszolgáló, illetve az ágazati profilt kiszélesítő ipari és szolgáltató tevékenységhez szükséges olyan színvonalas telephely kialakítása, ahol a város életének zavarása nélkül, a lakó és üdülőterületen kívül működhetnek a vállalkozók. A projektben egy 14 Ha kiterjedésű, önkormányzati tulajdonú terület infrastruktúrája újul meg, 8 Ha terület kialakítása oly módon, hogy a területen 8-10 db 1300-4000 négyzetméteres bérbe adható épület a helyi vállalkozásfejlesztést megfelelően szolgálja. Balatonfüred adottságai okán „kényes” az ipari tevékenységekre, emiatt a lehetséges célterület megválasztása alapos előkészületet kívánt. Az Aszófői út 087/1, 087/2, 087/4 területek tökéletesen megfelelnek az ipari tevékenység telepítésére. A beruházás fontos mérföldkő a munkahelyteremtés elősegítésében is, hiszen az ipartelepítés, az ezzel járó 12 hónapos foglalkoztatás kitörési pont lehet a város számára az egész térségre jellemző szezonalitásból. A fejlesztéssel a betelepülő vállalkozások versenyképessége javul, hiszen Balatonfüreden és a térségben nincs, illetve igen kevés a kijelölt és használható telephely, amely ráadásul elérhető infrastruktúrával is rendelkezik.

A beruházással létrejött új ipari parkba betelepülő vállalkozások hozzájárulnak az új munkahelyek létesítéséhez, bővítve a térségben a foglalkoztatást. A város egyes belterületi részeibe „beszorult” vállalkozások kitelepítése is megkezdődhet, ezzel biztosítva számukra a további zavartalan működés és a fejlesztés lehetőségét.

Képgaléria az építkezésről:

 

Az egykori szeméttelep területén, az Aszófői út mentén új ipari park épül, ahová vállalkozások települhetnek, új munkahelyeket létrehozva ezzel. A komplex fejlesztés több új épületet is magába foglal, ezekbe költözik a Probio kertészeti és köztisztasági részlege, a fizikai dolgozók és a teljes géppark, itt parkolnak majd a hulladékszállító járművek is. Az ipari parkban hét nagyobb, teljesen kiépített, közművesített telket is kijelölnek. Videó.

 

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.