Milyen lesz a füredi bíróság?

Várhatóan jövő év januárjától új törvénykezési hely működik majd Balatonfüreden. Az óvárosban épülő intézmény nem önálló bíróság lesz, hanem a Veszprémi Járásbíróság szervezeti egysége. Jellegét tekintve ilyen jogi intézmény egyelőre nincs másik az országban. A Veszprémi Törvényszék elnökét, dr. Némethné dr. Szent-Gály Editet kérdeztük.

A két tárgyalótermet, dolgozószobákat és meghallgatási helyiséget tartalmazó új törvénykezési hely épülete az Országos Bírósági Hivatal kivitelezésében készül, szoros együttműködésben a város önkormányzatával. Milyen munka zajlik majd az új törvénykezési helyen kérdeztük a Veszprémi Törvényszék elnökét dr. Némethné dr. Szent-Gály Editet.

– A jogi szabályozás különbséget tesz a polgári ügyek illetve a büntető és szabálysértési ügyek tárgyalása között. Polgári ügyeket biztosan tárgyalnak majd Balatonfüreden, a büntető és szabálysértési tárgyalások lebonyolítását bizonyos feltételekhez köti az Országos Bírósági Hivatal. Mivel az új épület az országos hivatal kivitelezésében történik, szinte bizonyosan meg fog felelni a törvénykezési hely ezeknek az elvárásoknak.
Az ügyfeleknek a Veszprémi Járásbírósághoz kell majd intézniük a beadványaikat, az ügyész ott emel vádat, a bíróság aktuális ügyelosztási rendje alapján dől majd el, hogy az adott pert Balatonfüreden vagy Veszprémben tárgyalják. A beadványok személyesen benyújthatók lesznek Balatonfüreden, de az ügyfelek nem kérvényezhetik, hogy ügyüket melyik bíróság tárgyalja. Várhatóan azok a polgári perek kerülnek majd Balatonfüredre, ahol az általános vagy különös illetékességet megalapozó település a Balatonfüredi járáshoz tartozik. Egy gyakorlati példával élve: ha a felperes egy adásvételi szerződésből eredő tartozás megfizetése iránt indít pert, amelyben a szerződéskötés helye mondjuk Balatonszőlősön volt, akkor az ügyet a Veszprémi Járásbíróság a Balatonfüredi Törvénykezési Helyre kirendelt bírákra szignálja. Büntető és szabálysértési ügyekben előreláthatóan azok a tárgyalások kerülnek Balatonfüredre, amelyek cselekménye a Balatonfüredi járás területén történt.

– Mekkora apparátus dolgozik majd a füredi törvénykezési helyen?

– A törvénykezési hely működését várhatóan 3-5 bíró és 8-15 igazságügyi alkalmazott biztosítja majd, attól függően, mennyi lesz az ügyérkezés. A bírók illetve a munkájukat segítő igazgatási apparátus egy részét a Veszprémi Járásbíróság jelenlegi állományából osztják majd be a törvénykezési helyre. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört a Veszprémi Járásbíróság elnöke gyakorolja, míg az igazgatás napi koordinációt a törvénykezési hely csoportvezetője.

– Mi az oka, hogy éppen Balatonfüreden létesül az első ilyen törvénykezési hely? A közeljövőben több ilyen is létesülhet az országban vagy a füredi egyedülálló lesz ebben?

– Az Országgyűlés döntött a törvénykezési hely felállításáról, egyelőre annyi biztos, hogy a 2022. január 1-jén életbe lépő jogszabály egyedül Balatonfüredet jelöli meg törvénykezési helyként. Jogalkotói akarat kérdése, hogy a jövőben létesül-e máshol.

– Úgy tudjuk egy bíróságtörténeti kiállítás is létesülhet az épületben.

– A Veszprémi Törvényszék a törvénykezési hely megépítésével párhuzamosan bíróságtörténeti kutatást végez az 1872 és 1956 között működő egykori Balatonfüredi Királyi Járásbíróság múltjáról. Az anyagból a Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjteménnyel együttműködve szeretnénk egy kiállítást létrehozni, be is adtuk erre a pályázatunkat, de a kiállítás pontos helye és ideje még bizonytalan. A balatonfüredi önkormányzattal és a helytörténeti egyesülettel együttműködve egy kötetet is szeretnénk kiadni az egykori járásbíróságról.

 

 

Olvass tovább

Hozzászólások lezárva.