Oldal kiválasztása

Ügyleírások – Településképi ügyek

I. Településképi ügyek

I/1. Településkép-védelmi rendelet:

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 48/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

I/2. Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A főépítész kérelemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

Szakmai konzultáció kérelmezése az építési munka megkezdése előtt kötelező, ha az – a jogszabályok által meghatározott – egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, továbbá olyan esetekben ahol településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárás nem folytatható le.

A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az önkormányzat részére. Egyéb esetben az eljárás E-papír alkalmazáson keresztül, postai úton vagy személyesen benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.

I/3. Településképi bejelentési eljárás

A polgármester településképi bejelentési eljárása alapján végezhetőek a közterületről látható, az utca és településképet befolyásoló

  1. a) az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez, továbbá az építésügyi hatósági engedélyhez és a jogszabályok szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek,
  2. b) a jogerős építési engedélytől eltérően megvalósuló, az eltérést illetően egyébként építési hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák,
  3. c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése és
  4. d) az építmények rendeltetésének megváltoztatása, így az önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy az építmény rendeltetési egységei számának megváltozása is.

Az eljárást írásban kell kezdeményezni E-papír alkalmazáson keresztül, postai úton vagy személyesen benyújtott kérelemmel.

A bejelentés mellékleteként a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell bemutatni. Tervezett reklám, reklámhordozó, cégér, cégtábla, cégfelirat esetében vizuális megjelenését ábrázoló méretezett nézetrajz, vagy késztermék esetén katalógusrajz bemutatása szükséges.

I/4. Településképi véleményezési eljárás

A polgármester írásos kérelem és az előírt építészeti-műszaki dokumentáció alapján, azok beérkezésétől számított 15 napon belül településképi véleményezési eljárást folytat le az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően.

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-be feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére.

I/5. Településképi kötelezési eljárás

A polgármester településképi kötelezést bocsát ki, amely az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozhat a településképi követelmények megsértése, a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén.

Felhívjuk figyelmet, hogy a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén a polgármester magánszemély esetén 100.000 Ft – 200.000 Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 100.000 Ft – 2.000.000 Ft -ig terjedhető pénzbírságot szab ki.

II. Településrendezési ügyek

II/1. Helyi Építési Szabályzat

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 31/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

II/2. Szabályozási Terve

A Helyi Építési Szabályzat 1. melléklete.

II/4. Településszerkezeti Terve

II/5. Településfejlesztési Koncepciója

III. Hatósági ügyek

III/1. Rendeltetésmód változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

III/2. Előzetes szakhatósági állásfoglalás és hatósági bizonyítvány a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál.

Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas-e a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője vizsgálja.

III/3. Lakás rendeltetési egységek számával kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása

Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

A dokumentum a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a rendeltetési egységek számára, funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe.

  1. Egyéb ügyek, kérdések

Partnerségi egyeztetés

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 30/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület a településrendezési eszközeinek, a településterveinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének (a továbbiakban együtt: dokumentum) elkészítése és módosítása során – a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, a vallási közösségekkel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal történő véleményeztetés érdekében – helyi partnerségi egyeztetést folytat le a rendeletben meghatározottak szerint.

Műemléki védettségű épületek

Országos Építésügyi Nyilvántartás – Védett ingatlanok

Megosztás

Programok

< 2024 >
Február
H.K.Sze.Cs.P.Szo.V.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Hírek, Agora

Hírek

Rajzpályázat

„Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek” címmel rajzpályázatot hirdet a Karitáció Alapítvány.

Agora

  • Attila2024-02-28 17.10AgoraÍzléses közterületek Füreden? De mi lesz a lakóteleppel ,évek óta nem kezelik rendesen a növényeket ,bokrokat, fákat. Több szolgáltató feltúrta
  • Hát csak nem már megint egy átkozott szálloda?2024-02-23 16.27AgoraÉs ráadásul annyira szép zöld, hogy csak na. De a lényeg, hogy a turizmus nem cél, hanem eszköz. Az egyik
  • Rendelethez2024-02-23 16.24AgoraKöszönöm az információt! És egyben nagyon gratulálok az illetékeseknek.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Gazdabolt
Bahart
image004