Oldal kiválasztása

Ügyleírások – Zaj- és rezgésvédelmi eljárás

Szerző: | 2023-12-06.

Zaj- és rezgésvédelmi eljárás

A szabadidős zaj- vagy rezgésforrás /környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép/ üzemeltetőjének, a környezeti zajt vagy rezgést okozó építőipari és meghatározott szolgáltatási tevékenység végzőjének a tevékenység megkezdése előtt a Korm. rendeletben foglaltak szerint zajvédelmi hatósági eljárást kell kezdeményeznie.

A Korm. rendelet 1. melléklete szerint a jegyző mint környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek a következők:

–  41 épületek építése
–  42 egyéb építmények építése
–  43 speciális szaképítés
–  45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
–  46 nagykereskedelem
–  47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
–  55 szálláshely szolgáltatás
–  56 vendéglátás
–  73 reklám, piackutatás
–  81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
–  90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
–  93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Vendéglátás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység /a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtása, műsoros előadás, tánc rendezése/ új vendéglátóegységben történő megkezdése előtt az üzemeltetőnek zaj- és rezgésvédelmi szakértői vizsgálatot kell kezdeményeznie és zajvédelmi szakértő által elkészített zajvizsgálati jelentést kell benyújtania.

A vizsgálatot és a jelentést csak olyan személy végezheti, illetve készítheti, aki megfelel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. A zajmérés csak hitelesített és 1. pontossági osztályú zajmérő műszerrel végezhető.

Meglévő – zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkező – vendéglátó egység üzemeltetőjének személyében történő változás esetén, amennyiben a zajforrások, valamint azok területén és hatásterületén a körülmények változatlanok, a zajvizsgálati jelentés helyett a zajforrás változatlanságáról szóló nyilatkozat is benyújtható.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a)   a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b)   a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A zajvizsgálati jelentésben foglaltak ellenőrzése nem terjed ki a vendéglátó egységben, vagy annak környezetében tartózkodó személyek által okozott zajra!

Épületek, építmények építése

A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól

a)   egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b)   építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépésének okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Letölthető nyomtatványok:

  • Kérelem zajkibocsátási határérték megállapítására
  • Nyilatkozat vendéglátó egységben működtetett zajforrásról
Megosztás

Ne maradjon le a város legfontosabb híreiről!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből Balatonfüred híreiről!

Olvass tovább

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004