Oldal kiválasztása

Egyéb

Ügyleírások – Üzemképtelen jármű, roncsautó elszállítása

Üzemképtelen jármű, roncsautó elszállítása A város közigazgatási területén az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók. Üzemképtelen gépjárműnek az a gépkocsi tekinthető, amelyen nincs rendszám, vagy lejárt a műszaki...

Ügyleírások – Közterület bontási kérelem

Közterület bontási kérelem A jegyző hatáskörébe utalt feladat az önkormányzatok tulajdonában lévő közutak kezelése, fenntartása. Az közterületek, közutak felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút...

Ügyleírások – Közterület-használat engedélyezése

Közterület-használat engedélyezése A közterületek (mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon történő) használatára a közterületek használatáról szóló ???? számú önkormányzati rendeletben meghatározott kivétellel, engedély alapján kerülhet sor. A...

Ügyleírások – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Igénybe veheti: az a gyermek, akinek szülője/törvényes képviselője a város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban él. A nagykorúvá vált gyermek saját jogán igényelheti akkor, ha közoktatási...

Ügyleírások – Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás Igénybe veheti: a város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy a) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő...

Ügyleírások – Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás Igénybe veheti: a város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, közgyógyellátásban nem részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap...

Ügyleírások – Házasságkötési eljárás

Házasságkötési eljárás Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdése szerint a házasulók a házasságkötési szándékukat kizárólag együttesen és személyesen jelenthetik be. Az Atv. 27. § (1) bekezdése szerint az...

Ügyleírások – Zaj- és rezgésvédelmi eljárás

Zaj- és rezgésvédelmi eljárás A szabadidős zaj- vagy rezgésforrás /környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép/ üzemeltetőjének, a...

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Rendőrségi bemutató

Nyárindító megnyitó ünnepség Balatonfüreden, a Vitorlás téren május 22-én.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004