Oldal kiválasztása

Ügyleírások – Méltányossági kérelem

Szerző: | 2023-12-06.

Méltányossági kérelem

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében.

Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére (elengedésére), összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem, amely irányulhat fizetési könnyítésre, vagy adómérséklésre.

Fizetéskönnyítés (fizetéshalasztás, részletfizetés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

– A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá a tartozás átmeneti jellegű, tehát a későbbi megfizetés valószínűsíthető.

– Természetes személy esetében fizetési könnyítés engedélyezhető, amennyiben az adózó igazolja, hogy az adó egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

– Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Gazdálkodó szervezet esetén mérséklésre kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Csak abban az esetben lehet mérsékelni a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

Automatikus részletfizetés

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is –kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a vagyoni-, pénzügyi helyzet és egyéb körülmények vizsgálata nélkül. Ebben az esetben csak a kérelem nyomtatványt kell benyújtani, a kérelem nyomtatványon megjelölni az automatikus részletfizetéssel érintett összeget és a kért részletfizetés időtartamát maximum 12 hónapban.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra.

Mit kell tennie

Az adózónak a fizetési kedvezmény igényléséhez kérelmet kell benyújtania.

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, illetve állandó meghatalmazottja.

Az eljárás díja

A fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Benyújtás formája és módja

1. Magánszemély esetén

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (letölthető a nyomtatványok címszó alatt).  A kitöltött kérelem – elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók esetén – postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton, valamint az „e-Papír” (nyitólap:  https://epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül nyújtható be.

E-papír szolgáltatás egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Ügyfélkapus bejelentkezést követően az alábbi kitöltési módot kell követni:

 • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • Ügytípus: Adóügyek
 • Címzett: Balatonfüred Város Önkormányzata
 • Levél tárgya: kötelező kitölteni
 • Levél szövege: kötelező kitölteni
 • Tovább a csatolmányokhoz (elfogadott formátumok: pdf, doc, docx)

A melléklet feltöltése után „HITELESÍTÉS” gombra kell kattintani. Ekkor a rendszer elektronikus aláírással látja el a dokumentumot, majd tovább a véglegesítéshez és küldés.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemély kérelmét az Elektronikus Önkormányzat Portálon keresztül is benyújthatja (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). A Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A portálra való belépést követően az „Ügyindítás” gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem / Automatikus részletfizetési kérelem), vagy az „Ágazat”-nál válassza ki a „Adóügy” lehetőséget, valamint az „Ügytípus”-nál az „Általános adónyomtatványok” lehetőséget.

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap „Online kitöltés” gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/.

2. Egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek kérelmüket az E-Önkormányzat portálon keresztül nyújthatják be (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el. A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a Cégkapu használata. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Benyújtandó dokumentumok

Adatlap (kérelem nyomtatvány), valamint az abban feltüntetett adatokat alátámasztó dokumentumok


Kapcsolódó jogszabályok:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • ??? önkormányzati rendelet a helyi adókról

Letölthető nyomtatványok:

 • Tájékoztató a vállalkozók kötelező elektronikus ügyintézéséről
 • Automatikus részletfizetési kérelem természetes személyeknek
 • Méltányossági kérelem magánszemély részére
 • Igazolási kérelem határidő elmulasztása esetén
Megosztás

Ne maradjon le a város legfontosabb híreiről!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből Balatonfüred híreiről!

Olvass tovább

Programok

Hírek, Agora

Hírek

Szúnyogirtás Füreden

Ismét szúnyoggyérítést tartanak a városban. Június 24-én lesz a földi kémiai irtás.

Hirdetés

anigifwpbradafaloda
anigifwpmozi
Wow Banner Fekvo Szoveg V2 2
Bahart
image004